12:00 AM Audiolibro: Memoria para Xoana, capítulo 9º ( 3min 53s)

Voz: Eumelia Rei Santos

12:03 AM Música clásica: Purcell ode. 6 then lift up your voices ( 2min 18s)

12:06 AM Música clásica: Wolfgang Amadeus Mozart - Symphony 40 g-moll - 3. Menuetto, Allegretto-T

12:10 AM Audiolibro: Le petit prince, capítulo 1º ( 2min 48s)

12:13 AM Proba libre da ESO: Bioloxía e Xeoloxía, lección 15ª (24min 42s)

Voz: Isaura Faza Diéguez, Rafael Jesús Domínguez de la Iglesia

12:38 AM Música clásica: Handel - messiah - 22 behold the lamb of god ( 3min 16s)

12:41 AM Audiolibro: Le petit prince, capítulo 2º ( 7min 6s)

12:48 AM Audiolibro: Memoria para Xoana, capítulo 10º ( 5min 2s)

Voz: Eumelia Rei Santos

12:53 AM Eduardo Blanco Amor: \Cuentos de la ciudad\", \"Los grandes propietarios. Cuento financiero\"" (28min 16s)

Voz: Amelia García, Xusto López Carril e Carlos Blanco

01:21 AM Proba libre da ESO: Matemáticas II, lección 33ª (27min 57s)

Voz: Isaura Faza Diéguez, Rafael Jesús Domínguez de la Iglesia

01:49 AM Os irmandiños no contexto das loitas políticas da baixa idade media (30min 33s)

Voz: Victoria Rodriguez e Xesús Villamil

02:20 AM Música clásica: Midnight clear ( 4min 26s)

02:24 AM Poesía e música, 2ª parte (30min 5s)

Voz: Eva Veiga, Xusto López e Xesús Villamil

02:54 AM Música clásica: Becerra string quartet 4 - 3allegro ( 1min 11s)

02:56 AM Proba libre da ESO: Inglés II, lección 20ª (28min 2s)

Voz: Víctor Rafael Ramírez López

03:24 AM Poesía e música, 1ª parte (31min 27s)

Voz: Victoria Rodríguez, Eva Veiga e Xesús Villamil

03:55 AM Audiolibro: Memoria para Xoana, capítulo 11º ( 5min 32s)

Voz: Eumelia Rei Santos

04:01 AM Audiolibro: Memoria para Xoana, capítulo 12º ( 5min 57s)

Voz: Eumelia Rei Santos

04:07 AM Poesía: Ángel González, quédate quieto (22s)

04:07 AM O castiñeiro en Galicia: descrición e aproveitamento (30min 34s)

Voz: Victoria Rodriguez, Ramón Puente e Xesús Villamil

04:38 AM Mesa Redonda: Ano María Mariño: Un balance ( 1h 47min 54s)

Voz: Pilar García Negro, Helena González, Esperanza Mariño e

Carmen Blanco. Moderada por Rosario Álvarez

06:25 AM Audiolibro: Le petit prince, capítulo 3º ( 5min 31s)

06:31 AM Audiolibro: Le petit prince, capítulo 4º ( 8min 44s)

06:40 AM Proba libre da ESO: Sociais, lección 16ª (27min 31s)

Voz: Mª José Bello García, Francisco Javier Remuiñán Iglesias

07:07 AM O héroe tráxico en Sófocles (31min 17s)

Voz: Amelia García, Mari Pereira, Cristina Lombao, Eva Veiga,

Ramón Puente, Paulino novo e Xesús Villamil

07:38 AM Audiolibro: Le petit prince, capítulo 5º ( 9min 15s)

07:48 AM Poesía: Lope de Vega, Desmayarse (43s)

07:48 AM Poesía: Horacio (35s)

Voz: Carmen Díaz Rifón

07:49 AM Música clásica: Beethoven - opus47-1 01 (10min 23s)

07:59 AM Audiolibro: Memoria para Xoana, capítulo 9º ( 3min 53s)

Voz: Eumelia Rei Santos

08:03 AM Música clásica: Purcell ode. 6 then lift up your voices ( 2min 18s)

08:06 AM Música clásica: Wolfgang Amadeus Mozart - Symphony 40 g-moll - 3. Menuetto, Allegretto-T

08:10 AM Audiolibro: Le petit prince, capítulo 1º ( 2min 48s)

08:13 AM Proba libre da ESO: Bioloxía e Xeoloxía, lección 15ª (24min 42s)

Voz: Isaura Faza Diéguez, Rafael Jesús Domínguez de la Iglesia

08:38 AM Música clásica: Handel - messiah - 22 behold the lamb of god ( 3min 16s)

08:41 AM Audiolibro: Le petit prince, capítulo 2º ( 7min 6s)

08:48 AM Audiolibro: Memoria para Xoana, capítulo 10º ( 5min 2s)

Voz: Eumelia Rei Santos

08:53 AM Eduardo Blanco Amor: \Cuentos de la ciudad\", \"Los grandes propietarios. Cuento financiero\"" (28min 16s)

Voz: Amelia García, Xusto López Carril e Carlos Blanco

09:21 AM Proba libre da ESO: Matemáticas II, lección 33ª (27min 57s)

Voz: Isaura Faza Diéguez, Rafael Jesús Domínguez de la Iglesia

09:49 AM Os irmandiños no contexto das loitas políticas da baixa idade media (30min 33s)

Voz: Victoria Rodriguez e Xesús Villamil

10:20 AM Música clásica: Midnight clear ( 4min 26s)

10:24 AM Poesía e música, 2ª parte (30min 5s)

Voz: Eva Veiga, Xusto López e Xesús Villamil

10:54 AM Música clásica: Becerra string quartet 4 - 3allegro ( 1min 11s)

10:55 AM Proba libre da ESO: Inglés II, lección 20ª (28min 2s)

Voz: Víctor Rafael Ramírez López

11:24 AM Poesía e música, 1ª parte (31min 27s)

Voz: Victoria Rodríguez, Eva Veiga e Xesús Villamil

11:55 AM Audiolibro: Memoria para Xoana, capítulo 11º ( 5min 32s)

Voz: Eumelia Rei Santos

12:01 PM Audiolibro: Memoria para Xoana, capítulo 12º ( 5min 57s)

Voz: Eumelia Rei Santos

12:06 PM Poesía: Ángel González, quédate quieto (22s)

12:07 PM O castiñeiro en Galicia: descrición e aproveitamento (30min 34s)

Voz: Victoria Rodriguez, Ramón Puente e Xesús Villamil

12:37 PM Mesa Redonda: Ano María Mariño: Un balance ( 1h 47min 54s)

Voz: Pilar García Negro, Helena González, Esperanza Mariño e

Carmen Blanco. Moderada por Rosario Álvarez

02:25 PM Audiolibro: Le petit prince, capítulo 3º ( 5min 31s)

02:31 PM Audiolibro: Le petit prince, capítulo 4º ( 8min 44s)

02:40 PM Proba libre da ESO: Sociais, lección 16ª (27min 31s)

Voz: Mª José Bello García, Francisco Javier Remuiñán Iglesias

03:07 PM O héroe tráxico en Sófocles (31min 17s)

Voz: Amelia García, Mari Pereira, Cristina Lombao, Eva Veiga,

Ramón Puente, Paulino novo e Xesús Villamil

03:38 PM Audiolibro: Le petit prince, capítulo 5º ( 9min 15s)

03:48 PM Poesía: Lope de Vega, Desmayarse (43s)

03:48 PM Poesía: Horacio (35s)

Voz: Carmen Díaz Rifón

03:49 PM Música clásica: Beethoven - opus47-1 01 (10min 23s)

03:59 PM Audiolibro: Memoria para Xoana, capítulo 9º ( 3min 53s)

Voz: Eumelia Rei Santos

04:03 PM Música clásica: Purcell ode. 6 then lift up your voices ( 2min 18s)

04:05 PM Música clásica: Wolfgang Amadeus Mozart - Symphony 40 g-moll - 3. Menuetto, Allegretto-T

04:10 PM Audiolibro: Le petit prince, capítulo 1º ( 2min 48s)

04:13 PM Proba libre da ESO: Bioloxía e Xeoloxía, lección 15ª (24min 42s)

Voz: Isaura Faza Diéguez, Rafael Jesús Domínguez de la Iglesia

04:37 PM Música clásica: Handel - messiah - 22 behold the lamb of god ( 3min 16s)

04:41 PM Audiolibro: Le petit prince, capítulo 2º ( 7min 6s)

04:48 PM Audiolibro: Memoria para Xoana, capítulo 10º ( 5min 2s)

Voz: Eumelia Rei Santos

04:53 PM Eduardo Blanco Amor: \Cuentos de la ciudad\", \"Los grandes propietarios. Cuento financiero\"" (28min 16s)

Voz: Amelia García, Xusto López Carril e Carlos Blanco

05:21 PM Proba libre da ESO: Matemáticas II, lección 33ª (27min 57s)

Voz: Isaura Faza Diéguez, Rafael Jesús Domínguez de la Iglesia

05:49 PM Os irmandiños no contexto das loitas políticas da baixa idade media (30min 33s)

Voz: Victoria Rodriguez e Xesús Villamil

06:20 PM Música clásica: Midnight clear ( 4min 26s)

06:24 PM Poesía e música, 2ª parte (30min 5s)

Voz: Eva Veiga, Xusto López e Xesús Villamil

06:54 PM Música clásica: Becerra string quartet 4 - 3allegro ( 1min 11s)

06:55 PM Proba libre da ESO: Inglés II, lección 20ª (28min 2s)

Voz: Víctor Rafael Ramírez López

07:23 PM Poesía e música, 1ª parte (31min 27s)

Voz: Victoria Rodríguez, Eva Veiga e Xesús Villamil

07:55 PM Audiolibro: Memoria para Xoana, capítulo 11º ( 5min 32s)

Voz: Eumelia Rei Santos

08:00 PM Audiolibro: Memoria para Xoana, capítulo 12º ( 5min 57s)

Voz: Eumelia Rei Santos

08:06 PM Poesía: Ángel González, quédate quieto (22s)

08:07 PM O castiñeiro en Galicia: descrición e aproveitamento (30min 34s)

Voz: Victoria Rodriguez, Ramón Puente e Xesús Villamil

08:37 PM Mesa Redonda: Ano María Mariño: Un balance ( 1h 47min 54s)

Voz: Pilar García Negro, Helena González, Esperanza Mariño e

Carmen Blanco. Moderada por Rosario Álvarez

10:25 PM Audiolibro: Le petit prince, capítulo 3º ( 5min 31s)

10:31 PM Audiolibro: Le petit prince, capítulo 4º ( 8min 44s)

10:39 PM Proba libre da ESO: Sociais, lección 16ª (27min 31s)

Voz: Mª José Bello García, Francisco Javier Remuiñán Iglesias

11:07 PM O héroe tráxico en Sófocles (31min 17s)

Voz: Amelia García, Mari Pereira, Cristina Lombao, Eva Veiga,

Ramón Puente, Paulino novo e Xesús Villamil

11:38 PM Audiolibro: Le petit prince, capítulo 5º ( 9min 15s)

11:47 PM Poesía: Lope de Vega, Desmayarse (43s)

11:48 PM Poesía: Horacio (35s)

Voz: Carmen Díaz Rifón

11:49 PM Música clásica: Beethoven - opus47-1 01 (10min 23s)